System integration อีกหนึ่งระบบช่วยจัดการงานด้านโลจิสติกส์System Integration (AI) จัดเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความทันสมัย ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ในโรงงานที่มีการใช้งาน AI และระบบ Automation มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรบุคคลน้อย ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความละเอียดให้กับงานได้มาก และเป็นระบบที่นำมาใช้ให้เข้ากับการงานด้านโลจิสติกส์ยุคปัจจุบันได้ดี System Integration (AI) ทำให้การทำงานโลจิสติกส์ง่ายขึ้น สำหรับระบบนี้ จัดเป็นระบบที่ช่วยในการจัดการงานโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดยมีหัวใจสำคัญของการใช้ระบบนี้ก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างดีที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ในการผลิตสินค้าและส่งสินค้า เพื่อตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที สำหรับระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ System Integration นี้ จะมีการมุ่งเน้นไปที่การบริการเป็นหลัก แต่ถึงกระนั้นก็ยังรวมถึงการดำเนินการที่ช่วยย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งวัตถุดิบ ไปส่งถึงมือลูกค้าซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย การประยุกต์ใช้ระบบ System Integration ระบบการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการนี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้ ตั้งแต่ช่วงของการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ไปยังบริษัทผู้ผลิต ซึ่งจะต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วอย่างมืออาชีพ จัดเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หลังจากนั้นจึงมีการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูป ที่ผ่านกระบวนการจากโรงงานผลิต ไปสู่ขั้นตอนการแปรรูปต่อไป ซึ่งก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการขายปลีก จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคเป็นขั้นสุดท้ายนี้เอง ซึ่งระบบเหล่านี้ก็คือการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการหรือ System Integration นั่นเอง    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ (System Integration) การกระจายสินค้า […]