เพาเวอร์แอมป์ (Power Amplifier) ซื้อแบบไหนให้เหมาะสมกับตู้ลำโพง

เพาเวอร์แอมป์คือส่วนประกอบที่สำคัญในงานระบบเสียง ทำหน้าที่รับสัญญาณมาจาก มิกเซอร์หรืออีควอไลเซอร์ แล้วทำการขยายภาคสัญญาณเสียงที่สูงขึ้นส่งต่อไปยังลำโพงหรือตู้ลำโพง คำถามยอดฮิตสำหรับหลายคนที่กำลังมองหาเพาเวอร์แอมป์ประกอบตู้ลำโพงหรือเครื่องเสียงกลางแจ้ง ใช้ขับลำโพง 18 นิ้วได้กี่ดอก,ลำโพง 15 นิ้วได้กี่ดอก ,ลำโพง 12 นิ้วได้กี่ดอกเป็น ต้องใช้หลักการเดียวกัน ให้เราไปดูที่กำลังวัตต์ของดอกลำโพงของเรา ว่ามีกำลังวัตต์เท่าไหร่ นำไปเปรียบเทียบกับเพาเวอร์แอมป์ที่เราต้องการจะซื้อว่าสามารถขับดอกลำโพงได้หรือไม่ โดยมีวิธีการเลือกก็คือเพาเวอร์แอมป์ตัวนั้นต้องมีวัตต์มากกว่าดอกลำโพงเราเพื่อจะให้ดอกลำโพง ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของดอกหรือที่เรียกว่าเพาเวอร์ขับดอกลำโพงได้แบบอิ่มๆ แต่ในทางกลับกันนะถ้าดอกลำโพงกำลังวัตต์มากกว่าเพาเวอร์แอมป์ก็จะทำให้ลำโพงของเราทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของดอกหรือที่เรียกว่าขับได้แบบไม่อิ่ม จึงจำเป็นต้องรู้ สเปคของเพาเวอร์แอมป์ว่ามีกำลังวัตต์อยู่ที่เท่าไหร่สามารถขับลำโพงได้กี่ดอกก็มีวิธีอ่านง่ายๆ คือตัวอย่างแอมป์ 

มีกำลังวัตต์อยู่ที่ 1000 วัตต์ คูณ 2 อยู่ที่ 8 โอห์มและ 1000 วัตต์ มี 2 channel นั่นคือมี Channel ซ้ายกับ Channel ขวาแต่ถ้าบางตัวที่เขาเขียนว่าคูณ 4 ก็จะหมายถึงเพาเวอร์แอมป์ มี 4 channel ก็คือนำดอกลำโพงมาต่อแบบขนานเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ 1 ดอกจะมีค่า อิมพีแดนซ์อยู่ที่ 8 โอห์ม และดูกำลังวัตต์ที่ 4 โอห์ม คือนำดอกลำโพงมาต่อแบบขนานเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ 2 ดอกค่าอิมพีแดนซ์ก็จะอยู่ที่ 4 โอห์มกำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์อยู่ที่ 1,750 วัตต์ต่อข้าง บางยี่ห้อผู้ผลิตไม่บอกสเปคที่ 2 โอห์มหมายความว่าทางผู้ผลิตไม่แนะนำให้ต่อหรือโหลดต่ำกว่า 4 โอห์ม

เพาเวอร์แอมป์ ต้องเข้ากันกับลำโพง ก็คือนำดอกลำโพงมาต่อแบบขนานเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ 1 ดอกจะมีค่า impedance ก็อยู่ที่ 8 โอห์มและกำลังของวัตต์ก็จะเท่ากับ 800 วัตต์ 

  • 1.ถ้าต่อแบบขนานเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ 2 ดอกกำลังวัตต์ของดอกลำโพงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่านั้นคือ 800 + 800 ก็จะเป็น 1,600 วัตต์ที่ 4 โอห์ม ถ้าต่อลําโพงแบบขนานเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ 4 ดอกกำลังวัตต์ของดอกลำโพงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่านั้นคือ 3,200 วัตต์ที่ 2 โอห์ม 
  • 2.เพาเวอร์แอมป์ถ้าต่อลําโพงแบบขนานหนึ่งดอกเท่ากับเพาเวอร์แอมป์จะอยู่ที่ 8 โอห์ม กำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์ก็จะอยู่ที่ 1000 วัตต์ต่อข้าง จะเห็นได้ว่าถ้าต่อ 1 ดอกกำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์ก็จะมากกว่ากำลังวัตต์ของดอกลำโพงอยู่ 200 วัตต์สามารถขับดอกลำโพงได้เต็มประสิทธิภาพหรือขับลำโพงได้แบบอิ่มๆนั่นเอง
  • 3.เพาเวอร์แอมป์อยู่ที่ 2250 วัตต์ต่อข้างถ้าต่อลำโพงเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ 4 ดอก กำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์นั้นก็จะน้อยกว่ากำลังวัตต์ของดอกลำโพงการต่อแบบนี้เพาเวอร์แอมป์ไม่สามารถขับดอกลำโพง 4 ดอกได้เพราะถ้าเราต่อลำโพง 4 ดอกเข้าเพาเวอร์แอมป์นั้นก็จะทำให้เพาเวอร์แอมป์ทำงานหนักอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเพาเวอร์แอมป์ของเราได้

เพาเวอร์แอมป์ (Power Amplifier) ที่เหมาะสมกับตู้ลำโพง จะต้องมีกำลังวัตต์ที่สูงกว่าดอกลำโพงรวมกันทั้งหมด หรือแนะนำให้เลือกการต่อ ตาม ตัวอย่างวิธีที่ 1 และ 2 นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.