รวมขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำ


เว็บสั่งของจากจีน

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันมีขนส่งมากมายหลายบริษัท ดังนั้น คุณอาจจะเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ขนส่งบริษัทไหนดี และบทความนี้เราจะมาช่วยคุณเอง โดยการรวบรวมขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำมาฝาก แต่ขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำจะมีขนส่งใดบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

รวมขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำ

  • ขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำ : Cargo Ships เป็นเรือสินค้าซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า Liner (เรือประจำ) หรือ Tramp (เรือจร) โดยใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจบรรทุกสินค้าเก่าที่เป็นหีบห่อและไม่เป็นหีบห่อ 
  • ขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำ : Container Ships เป็นเรือคอนเทนเนอร์ สำหรับบรรทุกสินค้าที่ถูกบรรจุเป็นหีบห่อหรือที่เรียกว่าสินค้าบรรจุตู้ โดยสินค้าที่บรรจุในตู้อาจเป็นสินค้าแห้ง สินค้าเหลว สินค้าประเภทอาหาร เช่น ผลไม้ ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ สารเคมี ปุ๋ย สุรา เครื่องจักร เป็นต้น ปัจจุบันเรือประเภทนี้ อาจบรรทุกตู้สินค้าได้ถึง 3,000 – 3,500 TEUs ซึ่งจะเป็นเรือขนาดใหญ่ ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆ และต้องมีท่าเรือที่รองรับอย่างเหมาะสมในด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์ขนถ่ายหรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการขนยกสินค้า โดยมีข้อดีคือสะดวก รวดเร็ว สินค้าได้รับความเสียหายน้อย แต่ต้องมีการลงทุนก่อสร้างค่อนข้างสูง เพราะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ประจำเรือและต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อที่ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ
  • ขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำ : Bulk Carriers เป็นเรือที่มีดาดฟ้าชั้นเดียวขนาดใหญ่ สำหรับบรรทุกสินค้าเทกอง (แบบไม่หีบห่อ) อาจเป็นเรือสินค้าเทกองแห้ง (Dry bulk carriers) ได้แก่ ธัญญพืช แร่ ถ่านหิน ปุ๋ย น้ำตาล เยื่อไม้ ฯลฯ โดยสินค้าจะถูกวางหรือเทกองในห้องระวางสินค้าจนเต็มหรืออาจเป็นเรือสินค้าเทกองเหลว (Liquid Bulk Carriers) จำพวกน้ำมัน เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน (Oil Tankers) ซึ่งจะสูบผ่านลงในระวางเรือหรือถังเก็บและสูบถ่ายระหว่างเรือกับฝั่งโดยทางท่อ เรือประเภทนี้จะมีขนาดระวางบรรทุกสินค้าประมาณ 20,000 Deadweight (tons dwt) 

และขนส่งที่เว็บสั่งของจากจีนเลือกใช้เป็นประจำ ประเภทสุดท้าย คือ Tween Deck Vessel เป็นเรือที่มีดาดฟ้ามากกว่า 1 ขั้น สำหรับดาดฟ้าเรือชั้นบนสุด (Main Deck) เหมาะกับการบรรทุกสินค้าทั่วไป และดาดฟ้าแต่ละชั้นจะช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้าไปด้วยในตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.